ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ – ಮಾರ್ಚ್ 29ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲ್ಲ

ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ – ಮಾರ್ಚ್ 29ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬ್ಯಾಂಕ್‍ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಡ್ರಾ ಹಾಗೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಗುರುವಾರ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 29ರಿಂದ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಚ್ 29 ಗುರುವಾರ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ, ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಗುಡ್‍ಫ್ರೈಡೆ, ಮಾರ್ಚ್ 31 ಹನುಮ ಜಯಂತಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಗುರುವಾರದೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.