Breaking News
ನೀಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

ನೀಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

ಮೈಸೂರು : ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಸ್‌. ಅನುದೀಪ್‌ ಅವರು ನೀಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1,374ನೇ ರಾರ‍ಯಂಕ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ನೀಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 720 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 603 ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮುಂದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅನುದೀಪ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರು ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 590 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸಿಇಟಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 489, ವೆಟರ್ನರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 25, ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 51ನೇ ರಾರ‍ಯಂಕ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೆ.ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಅವರು ನೀಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 5,094ನೇ ರಾರ‍ಯಂಕ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈ ಬಾರಿಯ ಸಿಇಟಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 10ನೇ ರಾರ‍ಯಂಕ್‌, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 580ನೇ ರಾರ‍ಯಂಕ್‌ ಪಡೆದ್ದರು. ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 580 ಅಂಕ ಬಂದಿತ್ತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published.